Noževi za sečenje
1993. godine firma počinje sa proizvodnjom kružnih noževa za sečenje papira, što se pokazalo kao dobar poslovni potez. Uz konsultacije sa stručnim licima dolazimo do veoma kvalitetnih kružnih noževa i nakon dve godine počinjemo proizvodnju pločastih noževa. Ovi noževi koriste se za sečenje papira, drveta, lima, polietilena, polipropilena, itd.
Proizvodimo i „apkan“ noževe za savijanje lima i vršimo usluge oštrenja noževa max.dužine 3150 mm.

Pločasti noževi