Sušara "SL-01"
  1. Ulaz vazduha
  2. Izlaz vazduha
  3. Povratnik vazduha (hauba)
  4. Ventilator
  5. Grupa grejača (3x8kW)
  6. Izolacija
  7. Usmerivač vazduha (žaluzina)
  8. Izlaz vazduha
  9. Ulazna vrata
  10. Kolica sa lesama
Univerzalna tunelska sušara tip "SL-01"
Univerzalna tunelska sušara tip "SL-01" namenjena je prvenstveno za sušenje pečuraka, a može se koristiti i za sušenje svih asortimana voća, povrća, lekovitog bilja i ostalih šumskih proizvoda.
Zamenom lesa (lese da budu od prohroma) mogu se sušiti i šljive.

Ovaj tip sušare kao izvor energije koristi električnu energiju, a grejno telo su grejači (5) koji se nalaze iznad tunela. Ukupna snaga grejača je 24 kW (tri grupe po 8 kW), koji su povezani na digitalni termoregulator koji se nalazi na sredini tunela i koji služi da se u svakom momentu zna kolika je temperatura u tunelu. Jedna grupa grejača je povezana direktno na termoregulator koji je gasi kada postigne određenu temperaturu (zadatu temperaturu).

Sušara je opremljena električnim ormanom (slika 2) u kome se nalaze svi elementi koji su potrebni za nesmetan rad (bimetali, sklopke, osigurači...).

Radijalni ventilator (slika 1) uvlači hladan vazduh kroz ulazni deo izmenjivača toplote (1) i šalje ga dalje na grupu grejača (5) sa kojih skida toplotu i ulazi u tunel. Zagrejan vazduh prolazi kroz tunel, suši proizvod i izlazi u atmosferu kroz izlazni deo izmenjivača toplote (2). Ako želimo da koristimo već korišćen vazduh onda zatvaramo haubu (slika 4) na izlaznom delu izmenjivača toplote i usmeravamo vazduh u tunel.

Kapacitet sušare je oko 150 kg po turnusu (turnus traje 6 h) sirove pečurke, ili 600 kg na dan.

Dužina sušare je 3600mm, širina je 1400mm, visina je 2100mm.

U sušari se nalaze troja kolica sa lesama (lese su od PVC-a), dok četvrta služe za pripremanje. U jednim kolicima se nalazi 21 lesa (slika 5).
Izgled sušare
Opšte karakteristike
kapacitet150 kg po turnusu
Dužina3600 mm
Širina1400mm
Visina2100mm