Sušara "SL-02"
 • 1. Kotao
 • 2. Pepeljara
 • 3. Vrata od ložišta
 • 4. Čunak
 • 5. Cev u kojoj se zagreva vazduh
 • 6. Klapna za ulaz svežeg vazduha
 • 7. Predkomora
 • 8. Povratnik vazduha
 • 9. Usmerivač vazduha (žaluzina)
 • 10. Izlazna vrata
 • 11. Ulazna vrata
 • 12. Kolica sa lesama
 • 13. Klapne za povraćaj vazduha
 • 14. Izlaz vazduha
 • 15. Radijalni ventilator
 • 16. Izolacija
Univerzalna tunelska sušara tip "SL-02"
Namenjena je prvenstveno za sušenje pečuraka, a može se koristiti i za sušenje svih asortimana voća, povrća, lekovitog bilja i ostalih šumskih proizvoda.

U ovoj sušari se mogu sušiti i šljive, ali prethodno se moraju zameniti lese, (moraju se koristiti pocinkovane ili prohromske lese umesto PVC lesa zbog izdržljivosti.)

Ovaj tip sušare kao pogonsko gorivo koristi čvrsto gorivo (drvo, ugalj, ...) i tako zagreva vazduh. Taj zagrejani vazduh, uz pomoć radijalnog ventilatora (slika 1) koji se nalazi sa druge strane tunela, struji kroz tunel i na taj način se suši proizvod. Sušara je opremljena električnim ormanom (slika 2) u kome se nalaze svi elementi koji su potrebni za nesmetan rad (bimetali, sklopke, osigurači...). U sredini tunela se nalazi sonda od termostata koja služi da nas informiše kolika je temperatura u tunelu u svakom momentu. Regulisanje temperature u tunelu vrši se pomoću klapne (6) koja se nalazi na oblozi kotla (slike 3 i 4) i to na sledeći način:

Kada je temperatura visoka, klapna se otvara, ubacuje se svež vazduh i time smanjuje temperatura u tunelu (slika 3)

Kada je temperatura niska, klapna se zatvara, uzima se predgrejani vazduh iz obloge i time se diže temperatura (slika 4)

Tunel je izrađen od termoizolacionog materijala (poliuretana) čija je debljina 60mm. Kotao je razdvojen od tunela sa predkomorom (7), koja služi da ravnomerno rasporedi vazduh po celoj zapremini tunela i time učini proces sušenja kvalitetnijim.

Sušara ima i povratnik vazduha (8) koji služi da se koristi već korišćen vazduh.

Kapacitet sušare je oko 150-180 kg po turnusu (turnus traje 6 h) sirove pečurke, ili oko 700 kg na dan.

U sušari se nalaze troja kolica sa lesama (lese su od PVC-a), dok četvrta služe za pripremanje. U jednim kolicima se nalazi 21 lesa (slika 5).
Izgled sušare
Opšte karakteristike
kapacitet150-180 kg po turnusu
Dužina6500 mm
Širina1400mm
Visina1400mm